Forex Trading Library

Kolejne szczyty na USDPLN?

0 340

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 4800 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 4,6200. Było to jednocześnie zakończenie pierwszego tygodnia marca i zarazem drugi tydzień wojny na Ukrainie. Oczywiście w skutek pierwszego szoku kapitał płynął do bezpiecznych aktywów do jakich należy amerykański dolar.

USDPLN H4

Obecnie utrzymuje się presja na wyznaczenie kolejnych szczytów tegorocznych. Ciekawa strefa techniczna znajduje się na wysokości głębokiego mierzenia wewnętrznego 78,6% fibo. Jest to poziom po kursie 4,5200. Dzisiejsza sesja czwartkowa zdecydowanie podkreśla tendencję silnego dolara amerykańskiego i ponownie zbliża nas do wypełnienia scenariusza.

Leave A Reply

Your email address will not be published.