Forex Trading Library

Czy utrzymamy ten trend?

0 379

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 220 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 127,50. Po tym fakcie notowania odreagowały wyraźnie północ. Dość blisko pojawiły się okrągłe rejony cenowe, a więc strefa 130,00.

USDJPY M30

Od widocznego szczytu dokonujemy pomiaru FE100, który obrazuje równość korekcyjną na wykresie USDJPY. Podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej pojawiła się pierwsza reakcja w analizowanej strefie popytowej. Zakładamy jednak, że w najbliższych godzinach może pojawić się retest i na ten retest właśnie przygotowany jest scenariusz w poniedziałkowe przedpołudnie. Obserwujemy więc poziom, cenowy 128,75 i ewentualne formacje świecowe w tym obszarze.

Leave A Reply

Your email address will not be published.