Forex Trading Library

Lokalna korekta na wykresie euro

0 270

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 125 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0640. Po tym fakcie odwróciła się tendencja rynkowa, w której to amerykański dolar zyskiwał na wartości. Kolejne dwie sesje to europejska waluta dominowała nad USD.

EURUSD M15

Obecnie wyznaczamy scenariusz oparty na korekcie spadkowej. W tym celu dokonujemy pomiaru największej fali spadkowej w obecnym, lokalnym trendzie wzrostowym. Mierzenie FE100 pokrywa nam się ze współczynnikiem Fibonacciego 38,2%. W ten sposób otrzymujemy strefę popytową po kursie 1,0720.

Leave A Reply

Your email address will not be published.