Forex Trading Library

Czy ta strefa popytowa zostanie wybroniona?

0 292

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 270 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 128,60. Po tym fakcie nastąpiło dynamiczne odbicie notowań na północ. Na otwarciu bieżącego tygodnia rynek wyznaczył wierzchołek cenowy po kursie 131,35.

USDJPY H1

Obecnie obserwujemy wyraźny wzrost dynamiki kursu, który wpisuje się w nasz scenariusz techniczny. Notowania wypełniają bowiem techniczną strefę popytową po kursie 128,90. Jest to pułap wyznaczony w ramach struktury harmonicznej XABCD i bazujący na głębokim mierzeniu wewnętrznym 88,6% fibo. Obecnie czekamy na potwierdzenie sygnału na formacjach świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.