Forex Trading Library

Kiedy zobaczymy wybicie na EUR/USD?

0 334

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 470 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0940. Po tym fakcie tendencja rynkowa przybrała kierunek spadkowy, a tym samym amerykański dolar zyskiwał w stosunku do euro.

EURUSD H4

Na przełomie kwietnia i maja notowania głównej pary walutowej poruszają się w kanale bocznym. Zakres wahań zbliża się do bariery 200 pipsów. Dołek z końcówki kwietnia wyznacza dolne ograniczenie cenowe po kursie 1,0470. Górna bariera podażowa odnosi się do współczynnika Fibonacciego 38,2% po cenie 1,0650. Wraz z bieżącym tygodniem obserwujemy wzrostowe podbicie w kierunku wskazanego oporu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.