Forex Trading Library

Wzrostowa seria na rynku USDJPY

0 364

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale tygodniowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się po zakończeniu średnioterminowej korekty spadkowej i wyznaczeniu low w okolicy 102,60. Po tym fakcie notowania wróciły do wzrostów, a dynamika trendu z czasem stawała się coraz większa.

USDJPY W1

Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie tendencja wzrostowa na wykresie USDJPY wyraźnie przyspieszyła. Przedstawiany scenariusz obrazuje pewną zależność na interwale tygodniowym. Od początku maja mamy bowiem dziewięć wzrostowych tygodni, a obecny może być już dziesiątym. Notowania zbliżają się również do szerokiej strefy oporu 133,00. Może to być okazja na realizację zysków i wygenerowanie korekty spadowej, a wraz z tym przerwanie serii wzrostowych tygodni.

Leave A Reply

Your email address will not be published.