Forex Trading Library

Lokalne podbicie na wykresie Złota

0 340

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 60 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1 910 dolarów za uncję. Po tym fakcie pojawiła się lokalna realizacja zysków na rynku złota, a kurs poszybował dość dynamicznie na południe.

GOLD H1

Obecnie obserwujemy drobne odreagowanie, które może być jednak podstawą do wypełnienia scenariusza technicznego. Mamy tutaj bowiem strefę podażową, która oparta jest na mierzeniu Fibonacciego 38,2% po kursie 1 873 dolary za uncję. Wyraźnym potwierdzeniem obszaru jest biegunowość. Zakładając utrzymanie się dynamiki z ostatnich godzin, wyznaczona strefa może zostać zaksięgowana jeszcze przed południem.

Leave A Reply

Your email address will not be published.