Forex Trading Library

Jak długo utrzyma się popyt na USD?

0 571

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 131,25. Po tym fakcie notowania zaczęły generować ruch spadkowy, który potrwał w zasadzie do końca kwietnia.

USDJPY M30

Na otwarciu tygodnia obserwujemy tendencję umacniającego się amerykańskiego dolara. Tym samym wycena Ujka osiąga coraz to wyższe poziomy. Tym samym zaczynamy spoglądać na barierę podażową, która oparta jest na mierzeniu Fibonacciego 61,8% po kursie 130,50. Jest to schemat, który powinien zostać zaksięgowany jeszcze przed poniedziałkowym południem, a kluczowym elementem potwierdzającym mogą być podażowe formacje świecowe.

Leave A Reply

Your email address will not be published.