Forex Trading Library

Dolne ograniczenie na EURUSD

0 313

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 120 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0470. Była to jednocześnie najniższa wycena głównej pary walutowej od kilku lat. Obecnie dynamika rynkowa uległa zmianie i obserwujemy wyraźne uspokojenie tempa.

EURUSD M30

Na środowym otwarciu sesji europejskiej kurs EURUSD reaguje na dolne ograniczenie. Może być to okazja to ewentualne zagranie pozycji długiej z targetem do górne ograniczenie. Bieżący zakres wahań zamyka się w przedziale 1,0505 – 1,0560. Patrząc na formacje świecowe z ostatnich 2-3 godzin, wydaje się, iż rynek wykona zwrot na północ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.