Forex Trading Library

Druga szansa na EURUSD?

0 540

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 120 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0470. Po tym fakcie kapitał zaczął płynąć w kierunku europejskiej waluty. Tym samym wycena głównej pary walutowej zbliżyła się do bariery 1,0600.

EURUSD M30

Otwarcie nowego tygodnia przynosi drugie podejście do strefy popytowej 1,0515. Jest to poziom cenowy, który opiera się na mierzeniu Fibonacciego 61,8% z ostatniej fali wzrostowej. Obecnie oczekujemy potwierdzenia na formacjach świecowych z perspektywy interwalu 30-minutowego oraz 1-godzinowego.

Leave A Reply

Your email address will not be published.