Forex Trading Library

Formacja podwójnego szczytu na USDPLN

0 347

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 3 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 4,1400. Był to jednocześnie przełom marca i kwietnia bieżącego roku, a widoczna wycena związana była z dynamiczną korektą spadkową.

USDPLN H4

Ciekawa sekwencja pojawia się z początkiem maja, a mianowicie formacja podwójnego szczytu. Zgodnie z założeniami rynek powinien wygenerować teraz korektę spadkową z wcześniejszych wzrostów. Targetem dla sprzedających może być strefa popytowa 4,3600 na wysokości współczynnika Fibonacciego 38,2%. Z uwagi na interwał 4-godzinowy, prezentowany schemat należy rozpatrywać w perspektywie kilku dniu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.