Forex Trading Library

Zasięg korekty na USDJPY

0 338

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 450 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego, który ukształtowany został na przełomie sesji wtorkowej i środowej. Wtedy to rynek przebił dołem okrągły poziom cenowy 127,00.

USDJPY M30

Obecna korekta spadkowa nabiera tempa, a scenariusz z nią związany opiera się na mierzeniu Fibonacciego 38,2%. Tym samym mamy przygotowaną strefę popytową po kursie 129,60. Biorąc pod uwagę ostatnią zmienność na tym rynku, układ powinien zostać wypełniony podczas dzisiejszej sesji piątkowej. Mile widziane będą dodatkowe potwierdzenia na poziomie technicznym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.