Forex Trading Library

Zewnętrzny opór na wykresie EURUSD

0 213

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0655. Był to jednocześnie szczyt po lokalnej korekcie, a notowania dość szybko wróciły do trendu spadkowego. Zakończenie tej tendencji miało miejsce podczas czwartkowej sesji amerykańskiej.

EURUSD M30

Obecnie zwracamy uwagę na mierzenia fibo z ostatniej mini fali spadkowej. Tym samym na wykresie Edka interesuje nas zewnętrzny współczynnik 127,2% po kursie 1,0590. Jest to strefa oporu, która potwierdzenie uzyskuje w wyraźnej biegunowości obszaru.

Leave A Reply

Your email address will not be published.