Forex Trading Library

Kolejny target na EURUSD

0 375

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 260 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty wzrostowej, która miała miejsce od drugiej połowy marca. Tym samym rynek osiągnął wierzchołek cenowy po kursie 1,0940.

EURUSD H2

Obecne wyceny głównej pary walutowej są najniższe od ponad dwóch lat. Zbliżamy się do dołka z marca 2020 roku, który uzyskuje potwierdzenie na lokalnym mierzeniu Fibonacciego. Odnosimy się tutaj do zewnętrznego współczynnika 161,8% po kursie 1,0640. Przy zachowaniu bieżącej dynamiki rynkowej, wyznaczona strefa wsparcia może zostać zaksięgowana jeszcze na wtorkowej sesji.

Leave A Reply

Your email address will not be published.