Forex Trading Library

W oczekiwaniu na wzrost zmienności

0 331

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 170 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego z czwartkowej sesji europejskiej. Były to wtedy poziomy wyraźnie przekraczające barierę 1,0900. Dalsza część dnia okazała się jednak pozytywna dla amerykańskiej waluty.

EURUSD M15

Piątkowy poranek odznacza się dość kiepskim poziomem zmienności rynkowej. Przygotowany mamy scenariusz na interwale 15-minutowym, który opiera się na wczorajszej wyprzedaży. W ramach mierzenia fali spadkowej wyznaczamy najbliższy poziom oporu dla głównej pary walutowej. Jest to strefa ZZB po kursie 1,0860.

Leave A Reply

Your email address will not be published.