Forex Trading Library

USDPLN testuje poziom FE100

0 305

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 4 800 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od marcowego wierzchołka cenowego po kursie 4,6200. Po tym fakcie kapitał zaczął migrować w kierunku polskiej waluty. Tendencja ta utrzymała się w zasadzie do końca ubiegłego miesiąca.

USDPLN H4

Po fali spadkowej pojawia się korekta wzrostowa. Tym samym kurs USDPLN-a osiąga ciekawy poziom techniczny, który bazuje na mierzeniu FE100. Wyznaczony scenariusz opiera się na poziomie podażowym po cenie 4,2900. Warto teraz zwrócić uwagę na formacje świecowe, jakie będą kształtowane na tym obszarze.

Leave A Reply

Your email address will not be published.