Forex Trading Library

Korekta ZZB na USDJPY?

0 346

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Generalnie skala wzrostów jest na bardzo wysokim poziomie, a wyceny na Ujku osiągają dawno niewidziane poziomy.

USDJPY H4

Obecny szczyt przekroczył barierę cenową 128,00 i pojawiają się perspektywy korekcyjne. W tym celu dokonujemy mierzenia FE100, które wskazuje nam potencjalny zakres spadków. Dodatkowym potwierdzeniem strefy popytowej jest silna biegunowość zielonego obszaru. Odnosimy się tutaj do kursu 124,50. W przypadku pojawienia się nowych szczytów należy zaktualizować mierzenie.

Leave A Reply

Your email address will not be published.