Forex Trading Library
EUR
$1.07
(-0.38%)
GBP
$1.26
(-0.64%)
AUD
$0.71
(-0.49%)
JPY
$0.01
(+0.07%)
TRY
$0.06
(+0.55%)
INR
$0.01
(+0.03%)
SGD
$0.73
(-0.16%)
MYR
$0.23
(+0.07%)
JOD
$1.43
(-0.38%)
KWD
$3.31
(-0.38%)
SAR
$0.27
(-0.38%)
AED
$0.28
(-0.38%)
QAR
$0.28
(-0.38%)
OMR
$2.63
(-0.38%)
EGP
$0.06
(-0.38%)

Korekta ZZB na USDJPY?

0 219

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Generalnie skala wzrostów jest na bardzo wysokim poziomie, a wyceny na Ujku osiągają dawno niewidziane poziomy.

USDJPY H4

Obecny szczyt przekroczył barierę cenową 128,00 i pojawiają się perspektywy korekcyjne. W tym celu dokonujemy mierzenia FE100, które wskazuje nam potencjalny zakres spadków. Dodatkowym potwierdzeniem strefy popytowej jest silna biegunowość zielonego obszaru. Odnosimy się tutaj do kursu 124,50. W przypadku pojawienia się nowych szczytów należy zaktualizować mierzenie.

Leave A Reply

Your email address will not be published.