Forex Trading Library

Strefa kierunkowa na rynku EURUSD

0 204

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 240 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0945. Po tym fakcie kapitał zaczął przenosił się do europejskiej waluty, a na wartości tracił amerykański dolar. Doprowadziło to do osiągnięcia wierzchołka cenowego po kursie 1,1185.

EURUSD M30

Obecna korekta testuje ciekawy poziom techniczny. Odnosimy się tutaj do mierzenia Fibonacciego 61,8% z całego swingu wzrostowego. Wyznaczona strefa popytowa to pułap cenowy 1,1035. W tej chwili rozstrzyga się ewentualna obrona poziomu lub wygenerowanie sygnału sprzedaży.

Leave A Reply

Your email address will not be published.