Forex Trading Library

Pierwsza i ostatnia sesja na DAXie

0 394

Poniższy wykres przestawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 14 925 punktów. Dalsza część tygodnia to jednak kampania wyprzedaż na rynkach akcyjnych w związku ze wzrostem awersji do ryzyka.

DAX M30

Sesja piątkowa przebiega wyjątkowo spokojnie, a zakres wahań to zaledwie 100 punktów. Biorąc pod uwagę dynamikę z marcowego handlu, dzisiejszy wynik do godziny 17 jest bardzo niski. Tym samym wyznaczony poziom podażowy ~ 14 600 punktów, pozostaje jednym z ciekawszych scenariusz, ale już prawdopodobnie na kolejny tydzień.

Leave A Reply

Your email address will not be published.