Forex Trading Library

Powrót kapitału do japońskiego jena?

0 207

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 380 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 125,10. Był to okres początku bieżącego tygodnia i szerokie maksima na wykresie USDJPY. Naturalne jest więc obecne cofnięcie na tym rynku, które jest częścią być może szerszej korekty spadkowej.

USDJPY M30

Na wykresie powyżej prezentowany jest lokalny schemat z mierzeniem. W ten sposób korzystamy z korekty pędzącej w założeniu AB=CD. Otrzymujemy zatem lokalny opór na poziomie cenowym 122,50. Ewentualne podejście w te rejony będzie retestem wyznaczonego scenariusza.

Leave A Reply

Your email address will not be published.