Forex Trading Library

Mierzenie FE100 na wykresie EURUSD

0 534

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 380 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0800. Po tym fakcie rynek rozpoczął tendencję wzrostową, w której to europejska waluta zyskuje w stosunku do amerykańskiego dolara.

EURUSD H4

Ostatnie trzy sesje giełdowe to sprzedający dominują na wykresie. W ten sposób budujemy scenariusz z najbliższym poziomem popytowym, który bazuje na mierzeniu FE100 po cenie 1,0965. Jest to jednocześnie strefa wsparcia, która zyskuje potwierdzenie w postaci wcześniejszej reaktywności.

Leave A Reply

Your email address will not be published.