Forex Trading Library

Połowa swingu na Ujku

0 189

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 390 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 125,10. Po tym fakcie na wykresie sytuację zdominowali sprzedających, a kapitał zaczął migrować w kierunku japońskiego jena.

USDJPY H1

Kwiecień rozpoczął się od zmiany tendencji na rynku walutowym. Dominującym aktywem ponownie jest amerykański dolar, a związane jest to z pewnością z korektą na indeksach giełdowych. Obecna “podbitka” na północ zbliża się do mierzenia 50% z ostatniego swingu spadkowego. Tym samym poziom cenowy 123,20 stanowi kluczową strefę oporu. Wyraźnym potwierdzeniem jest tutaj biegunowość obszaru.

Leave A Reply

Your email address will not be published.