Forex Trading Library

Szeroka bariera podażowa na USDJPY

0 195

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale tygodniowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku lat. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1 750 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego z grudnia 2016 roku. Nie jest to jednak przypadkowy początek przedstawionego wykresu o czym kontynuacja poniżej.

USDJPY W1

Do poziomów z końcówki 2016 roku odnosimy się, ponieważ właśnie testowane są te rejony cenowe. Mamy tutaj szczyt po kursie (118,70), który stanowi długoterminowy opór dla notowań. Optymalnym interwałem decyzyjnym powinien być interwał sesyjny, na którym interpretacja pozbawiona będzie szumów z mniejszych okresów czasowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.