Forex Trading Library

Dwa techniczne poziomy na USDPLN

0 211

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 7000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołków cenowych w okolicy poziomu 3,9200. Po tym fakcie rynek wrócił do średnioterminowej tendencji wzrostowej, a jej dynamika silnie nabrała tempa.

USDPLN H4

Mniej więcej tydzień temu wyznaczone zostało ekstremum cenowe, które osiągnęło pułap 4,6200. Obecnie obserwujemy dość szybką realizację zysków i wyhamowanie wyprzedaży polskiej waluty. Po drodze pojawiają się dwa poziomy popytowe, na których może zakończyć się obecna korekta. Mamy tutaj mierzenie 50% po kursie 4,2650 oraz mierzenie 61,8% po kursie 4,1800.

Leave A Reply

Your email address will not be published.