Forex Trading Library

Czas na wybicie z formacji na GBPUSD

0 221

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,3200. Po tym fakcie na rynku walutowym pojawiła się wyprzedaż brytyjskiego funta. Na początku bieżącego tygodnia notowania kształtują low cenowe w okolicy okrągłego kursu 1,3000.

GBPUSD H1

Obecnie rynek zarysował kluczową barierę podażową po cenie 1,3075. Jest to strefa oparta na mierzeniu Fibonacciego 38,2%. Po ostatnich dołkach możemy poprowadzić lokalną linię trendu, która wyznacza dynamikę odreagowania. Tworzy to nam formację trójkąta, z której wybicie może wskazać kierunek na kolejne godziny.

Leave A Reply

Your email address will not be published.