Forex Trading Library

Lokalny schemat korekcyjny na GBPUSD

0 352

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 240 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od fali wzrostowej, na której ustanowiony został lokalny wierzchołek z wyceną ~ 1,3420. Czwartkowa sesja europejska rozpoczęła się jednak od zmiany sentymentu, a kapitał popłynął w kierunku amerykańskiego dolara.

GBPUSD M30

Na otwarciu nowego tygodnia obserwujemy drobne odbicie z pułapu cenowego 1,3180. Tym samym możemy wyznaczyć najbliższy poziom podażowy dla notowań. Jest pułap dla trwającej korekty wzrostowej, który odnosi się do kursu 1,3270. Strefa oporu bazuje na mierzeniu Fibonacciego 38,2% oraz wyraźnej biegunowości obszaru.

Leave A Reply

Your email address will not be published.