Forex Trading Library

Szeroki target na złocie

0 180

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale miesięcznym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Obecne rozstrzygnięcia techniczne wymuszają tak szerokie spojrzenie na ten rynek.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od fali spadkowej, która kształtowana była w pierwszej połowie drugiej dekady XXI wieku, a więc w latach 2011-2014. W ten sposób notowania wyznaczyły dołki cenowe w okolicy 1 050 dolarów za uncję.

GOLD M1

Ostatnie wydarzenia kierują kurs złota w okolice rekordów z 2020 roku, a mianowicie wyceny 2 080 dolarów za uncję. Patrząc na dynamikę rynkową warto wyznaczyć scenariusze dla kontynuacji scenariusza popytowego. Docelowa bariera opiera się na podwójnym mierzeniu zewnętrznym 127,2% w strefie 2 160 – 2 180 USD.

Leave A Reply

Your email address will not be published.