Forex Trading Library

Głęboka wyprzedaż japońskiego jena

0 374

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY  na interwale tygodniowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku lat. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2 700 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od szczytu cenowego po kursie 125,90. Była to jednocześnie najwyższa wycena od początku XXI wieku. Późniejsza skala spadków przyczyniła się do przebicia psychologicznej bariery 100,00.

USDJPY W1

Wydawało się, iż zmienność na wykresie USDJPY będzie powoli spadać. Ten tydzień pokazuje jednak, że można zrobić tygodniową rozpiętość w przeciągu kilku godzin. Taka sytuacja może być paradoksalnie zapowiedzią bliskiej korekty, gdyż w momentach zwrotnych zmienność często bywa największa. Tym samym zbliżyliśmy się też do bariery podażowej 125,90. Warto zaobserwować reakcje ceny  na interwale 4-godzinym oraz sesyjnym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.