Forex Trading Library

Trwa korekta na wykresie GBPUSD

0 420

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 235 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,3300. Po tym fakcie kurs Kabla poszybował w dół, a amerykański dolar zyskiwał na wartości w stosunku do brytyjskiego funta.

GBPUSD H1

Obecnie kształtuje nam się scenariusz z układem FE100, który wyznacza pułap oporu po cenie 1,3135. Schemat oczywiście wynika z mierzenia OneToOne na korekcie pędzącej. Tym samym będzie szukać możliwości podłączenia się do trendu spadkowego w okolicy wyznaczonej strefy podażowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.