Forex Trading Library

Korekta na indeksach giełdowych przyspiesza

0 391

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 3 900 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego na początku 2022 roku. Był to pułap cenowy 16 300 punktów i zarazem wyrównanie historycznego maksimum na niemieckim DAXie. Skala wyprzedaży napędzona sytuacją wojenną na Ukrainie, sprowadziła wycenę DAX-a w okolice 12 400 punktów.

DAX H4

Obecnie obserwujemy wyraźne odrabianie strat na rynkach akcyjnych,. Tym samym kurs zbliża się do bariery podażowej 14 815 punktów. Jest to poziom, który opiera się na mierzeniu Fibonacciego 61,8%, a więc najsilniejszym współczynniku wewnętrznym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.