Przygotowanie do rozegrania USDPLN-a

0 60

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania USDPLN ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1 050 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się wierzchołka cenowego po kursie 3,9830. Po tym fakcie na wykresie pojawił się dość wyraźny popyt na polską walutę. Przełom miesiąca okazał się optymistyczny dla PLN-a, a wycena USD spadła poniżej granicy 3,9000.

USDPLN H2

Wtorkowa sesja przynosi próby odreagowania wzrostowego na USDPLN. W ramach tego scenariusza wyznaczamy pierwszy poziom docelowy dla kupujących. Struktura korekcyjna AB=CD oraz mierzenie Fibonacciego 38,2% spinają się w precyzyjnym schemacie. Analizowany opór to poziom cenowy 3,9150. Biorąc pod uwagę obecną wycenę, brakuje nam mniej więcej 200 pipsów do rozegrania scenariusza na krótkie pozycje.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.