Silne zrzucenie na GBPUSD

0 70

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania Kabla ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 340 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po okrągłym kursie 1,4000. Po tym fakcie na rynku GBPUSD pojawiła się wyraźna dominacja strony podażowej. W ten sposób ukształtowany został swing spadkowy, który stanowi podstawę dla obecnego scenariusza harmonicznego.

GBPUSD H4

Dzisiejsze przedpołudnie przyniosło dynamiczne zrzucenie na południe. Nie udało się jednak w pełni zaksięgować strefy oporu, która oparta jest na układzie harmonicznym Leonarda. Związane to jest ze strukturą XABCD, której targetem jest punkt D na wysokości współczynnika Fibonacciego 78,6%. W związku z obecnym spadkami, celujemy w poziom popytowy 1,3785. Strefa ta wyznaczona został z użyciem mierzenia OneToOne.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.