Dolar traci na wartości – Czy ta tendencja się utrzyma?

0 38

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania głównej pary walutowej ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,1990. Po tym fakcie na rynku Edka pojawiła się wyraźna dominacja sprzedających. Sentyment mocnego dolara względem euro utrzymał się, aż do końca marca. Tendencja to została odwrócona wraz z nadejściem kwietnia i jest utrzymywana do dziś.

EURUSD H4

Od kilku godzin notowania testują strefę podażową 1,1880. Jest to pułap kluczowego współczynnika wewnętrznego 61,8% fibo. Obecnie warto obserwować schemat ten z perspektywy interwału 1-godzinowego oraz 4-godzinowego. Warto rozważyć krótkie pozycje w przypadku, gdy na formacjach świecowych zaczną pojawiać się długie górne cienie.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.