Poprawa sentymentu do PLN-a

0 44

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 3 000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 3,6800. Po tym fakcie na rynku amerykańskiego dolara pojawił się wyraźny popyt. Tendencja ta utrzymywała się w zasadzie do końca marca. Dopiero pierwsze kwietniowe sesje przyniosły korektę spadkową.

USDPLN H4

Tendencja z pierwszego tygodnia kwietnia przekłada się również na kolejne sesje. Utrzymuje się więc poprawa sentymentu dla walut emerging markets, do których nadal warto zaliczać PLN-a. Widoczne spadki zbliżają się do strefy popytowej, która oparta jest na wewnętrznym mierzeniu Fibonacciego 61,8%. Odnosimy się tutaj do poziomu cenowego 3,7950.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.