Korekta spadkowa na USDJPY

0 94

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Widoczne minimum zostało ukształtowane po zakończeniu korekty spadkowej po kursie 104,50. Dalsze sesje ubiegały pod znakiem dominacji kupujących, a obecnych wierzchołek został ukształtowany w drugim tygodniu marca.

USDJPY H4

Wtorkowa sesja zapoczątkowała korektę spadkową na rynku Ujka. Notowania w umiarkowanej dynamice poruszają się na południe. Targetem dla strefy podażowej jest pułap mierzenia FE100 po kursie 107,85. Biorąc pod uwagę obecne wyceny, pozostała przestrzeń do spadków wynosi około 50 pipsów.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.