Korekta na głównej parze walutowej

0 80

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania Edka ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2240. Po tym fakcie na wykresie głównej pary walutowej pojawiły się zdecydowane spadki. Trend spadkowy utrzymywany jest od od ostatniego tygodnia lutego, a więc mamy tutaj już trzeci tydzień przewagi sprzedających.

EURUSD H1

Elementem każdego trendu są oczywiście układy korekcyjne. Taki schemat pojawia się obecnie na interwale godzinowym pary walutowej EURUSD. Przedpołudniowa podbitka na północ otwiera schemat z mierzeniem FE100. W ramach wyznaczonej strefy oporu, najbliższa podaż na wykresie głównej pary walutowej powinna pojawić się w okolicach cenowych 1,1955 – 1,1960.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.