Pierwsze wsparcie na USDPLN

0 82

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2 050 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lutowej konsolidacji, która przebiegała w zakresie 3,68 – 3,74. Tego typu schemat utrzymywał się w zasadzie przez większość ubiegłego miesiąca. Był to więc okres, w którym handel średnioterminowy na tej parze walutowej był nieopłacalny.

USDPLN H4

Na otwarciu bieżącego tygodniu notowania wyznaczają wierzchołek cenowy. Kurs odbija się od poziomu cenowego 3,8850. Po tym fakcie pojawia się dość dynamiczna korekta spadkowa, która przybliża wycenę USDPLN do pierwszego wsparcia. Bazujemy tutaj na wewnętrznym współczynniku Fibonacciego 38,2%. Odnosimy się więc do poziomu cenowego 3,8050.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.