Jak duża jest przestrzeń do spadków na złocie?

0 64

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu metalu na przestrzeni ostatnich kilku sesji. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 57 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty spadkowej, która kształtowana była na zakończenie ubiegłego tygodnia. Doprowadziła ona do ukształtowania lokalnego low, które odnosi się do strefy cenowej 1 698 dolarów za uncję.

GOLD H1

Sesja europejska otwiera się od wyprzedaży metali szlachetnych. Cena złota odbija się z okolic 1 755 dolarów za uncję. W godzinach porannych przebijamy dołem kursu 1 740 dolarów za uncję. Przestrzeń do spadków pozostaje jednak dalej otwarta. W ramach technicznego mierzenia FE100, uzyskujemy techniczny poziom popytowy. Niebieska linia wsparcia odnosi się do kursu 1 714 dolarów za uncję.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.