Korekta pędząca na USDJPY

0 37

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 260 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w trwającym trendzie wzrostowym. Rynek Ujka bardzo optymistycznie otworzył miesiąc marzec. Amerykańska waluta systematycznie zyskiwała w stosunku do japońskiego jena przez kilka pierwszych sesji bieżącego miesiąca.

USDJPY H2

Obecny schemat techniczny opiera się na układzie korekcyjnym AB=CD. Mamy tu przykład korekty pędzącej, która przy zachowaniu równości wskazuje nam techniczną strefę popytową. Analizowany obszar wsparcia odnosi się do wyceny 108,40 – 108,45.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.