Schemat korekcyjny na GBPUSD

0 60

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu godzin. W tym czasie notowania Kabla ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 150 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnej korekty spadkowej, która kształtowana była środowej sesji europejskiej. Po tym fakcie na wykresie GBPUSD pojawił się dynamiczny popyt. Notowania zaliczyły korekcyjną sesję azjatycką, ale o poranku ponownie wybiły lokalne high.

GBPUSD M15

Obecny schemat lokalny na wykresie GBPUSD opiera się na korekcie spadkowej. Jej zasięg wyznaczamy za pomocą mierzenia FE100, które widoczne jest w postaci niebieskiej linii poziomej. W ten sposób otrzymujemy strefę popytową po kursie 1,3921. Dodatkowym potwierdzeniem wskazanego wsparcia jest ewidentna biegunowość obszaru.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.