Czy rynek utrzyma linię trendu na USDJPY?

0 35

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Ujka na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania wyznaczyły zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 700 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w wyraźnym trendzie spadkowym. Rynek znajdował się już wtedy poniżej okrągłej strefy cenowej 110,00. Kolejne tygodnia przyniosły dalsze spadki, które charakteryzuje poprowadzona linia trendu spadkowego.

USDJPY D1

Poniedziałkowa sesja przynosi kontynuację odreagowania na rynku USDJPY. Doprowadza to kurs Ujka do linii trendu spadkowego, która stanowiła bardzo silny element w drugim półroczu 2020 roku. Minimalnym interwałem czasowym z jakiego warto tutaj obserwować wykres jest interwał 4-godzinowy, jednak to świece sesyjne powinny dawać pewniejsze sygnały.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.