Kapitał ucieka z rynków akcyjnych

0 84

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 3-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę DE30 na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie rynek ukształtował przedział wahań o rozpiętości około 2 350 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 11 450 punktów. Po tym fakcie notowania niemieckiego indeksu trzydziestu największych spółek, powędrowały dynamicznie w kierunku północnym. Jeszcze w pierwszej połowie listopada kurs wybiły górą okrągłą barierę 13 000 punktów.

DAX H3

Grudzień przyniósł niewątpliwie wzrost zmienności na niemieckim indeksie giełdowym DAX. Notowania wyznaczyły wierzchołek cenowy bardzo blisko historycznego maksimum ~ 13 800 punktów. Taki stan rzeczy miał miejsce w ubiegłym tygodni, natomiast dzisiejsze otwarcie spowodowało zasadniczą zmianę sentymentu. Rynek w bardzo krótkim czasie niemal przetestował dolne ograniczenie na okrągłym poziomie cenowym 13 000 punktów.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.