Lokalne wzrosty na EURUSD

0 43

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji. W tym czasie notowania ukształtowały przedział wahań o rozpiętości około 250 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w trwającym trendzie wzrostowym, który doprowadził do osiągniecia pułapu cenowego ~ 1,2170. Od tamtej pory na wykresie widoczny jest schemat korekcyjny.

Linia trendu na EURUSD

EURUSD H1

W ramach wspomnianej korekty spadkowej, możemy wyznaczyć układ bazujący na równości AB=CD. Struktura bazuje na klasycznej korekcie prostej i wyznacza nam target spadkowy na poziomie cenowym 1,2040. W kontekście obecnych wycen, znajdujemy się mniej więcej 90 pipsów powyżej strefy wsparcia. Poglądowo prowadzimy lokalną linię trendu wzrostowego, która będzie elementem sygnałowym.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.