Formacja harmoniczna na GBPPLN

0 62

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały przedział wahań o rozpiętości około 3 700 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołków cenowych po kursie 4,7800. Był to również moment, w którym pojawiła się silna wyprzedaż polskiej waluty. Po nieco ponad ponad miesiącu, rynek ukształtował wierzchołek po cenie 5,1500.

Szeroka harmonia

GBPPLN H4

Listopadowa wyprzedaż pozwoliła wyznaczyć techniczne poziomy wsparcia. Odnosimy się tutaj przede wszystkim do formacji harmonicznej Gartleya, która jest obecnie testowana przez rynek. Zgodnie ze strukturą XABCD, układ Gartleya odnosi się do punktu B na wysokości współczynnika Fibonacciego 61,8% oraz punktu D na wysokości współczynnika Fibonacciego 78,6%. Analizowany poziom popytowy znajduje się na wysokości cenowej ~ 4,8600.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.