Formacja podwójnego dna na EURUSD

0 104

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości nieco ponad 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty spadkowej, która zostanie wykorzystana w aktualnym schemacie technicznym. Swing korekcyjny osiągnął rozpiętość około 120 pipsów i właśnie ta rozpiętość jest kluczowa dla obecnych wycen.

EURUSD H2

W ramach mierzenia OneToOne wyznaczamy strefę wsparcia, która na głównej parze walutowej znajduje się na poziomie cenowym 1,2150. Poziom jest obecnie testowany po raz drugi przez rynek. Wydaje się, iż mamy szansę ukształtowania klasycznego podwójnego dna na wyznaczonym obszarze.  Minimalnym interwałem czasowym do obserwacji wskazanego układu powinien być interwał 1-godzinwy. Tam też należy wypatrywać popytowych formacji świecowych.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.