Forex Trading Library

Czy to będzie dno na USDPLN?

0 526

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na szerokim interwale tygodniowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich trzech lat. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 10 000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od czteroletniego minimum po kursie 3,3000. Był to moment silnej polskiej waluty, która to siła systematycznie spadała w kolejnych miesiącach i kwartałach. Doprowadziło to do osiągniecia maksimum w pierwszej połowie 2020 roku. Wtedy to kurs USDPLN osiągnął pułap 4,3000.

USDPLN W1

Grudzień przebiega w myśl kształtowania dołka cenowego. Po szerokiej korekcie spadkowej, kurs USDPLN testuje strefę popytową 3,6300. Taki stan rzeczy utrzymuje się już od kilku tygodni. Nadal brak jest dynamicznego odreagowania i sesji kontynuacyjnych. Dokonując mierzenia OneToOne, wyznaczamy ewentualny target dla kupujących. Będzie to poziom cenowy (3,9300), widoczny na wykresie w postaci niebieskiej linii.

Leave A Reply

Your email address will not be published.