Forex Trading Library

GBPUSD osiąga strefę oporu

0 359

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku sesji. W tym czasie notowania wyznaczyły przedział wahań o rozpiętości około 450 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego szczytu, po którym na wykresie GBPUSD pojawiła się silna podaż. W przeciągu dwóch sesji notowania wyznaczyły cały wspomniany wyżej zakres ~ 450 pipsów. Widoczna fala spadkowa posłuży nam do wyznaczenia obecnych schematów technicznych.

GBPUSD H1

Poniedziałkowe południe przyniosło zmianę sentymentu na wykresie Kabla. Rynek dynamicznie zniósł ponad 60% wcześniejszych spadków, a w kolejnym dniu dołożył kolejne wzrosty. Sesja amerykańska przynosi pierwszy test strefy podażowej 1,3575. Poziom ten został wyznaczony z układu harmonicznego FT Pattern, gdzie punkt D znajduje się na wysokości mierzenia Fibonacciego 88,6%.

Leave A Reply

Your email address will not be published.