Dalsza słabość USD?

0 40

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę głównej pary walutowej na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości około 700 pipsów.

Lewa strona wykresu otwiera się w okolicy psychologicznej bariery cenowej 1,2000. Jest to poziom, który w przeszłości stanowił istotną zaporę dla notowań Edka. Wraz z początkiem grudnia kurs głównej pary walutowej dynamicznie wybiły wskazywany opór i kontynuuje rajd na północ.

EURUSD D1

Od kilku sesji notowania testują barierę zewnętrznego mierzenia Fibonacciego 161,8%. Wskazany pułap stanowi średnioterminowy opór dla notowań po kursie 1,2270. Widoczna jest dość duża presja ze strony kupujących, aby rok 2020 zakończyć z dynamicznym wybicie sygnalizującym słabość amerykańskiej waluty.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.