Przedział wahań na USDJPY

0 44

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Ujka na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie rynek ukształtował przedział wahań o rozpiętości około 250 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołków cenowych po kursie 103,10. Po tym fakcie na rynku pojawił się silny popyt na amerykańską walutę. Był to moment publikacji informacji o potencjalnej szczepionce na COVID-19. Opisywany wcześniej zakres wahań został bowiem wyznaczony zaledwie podczas poniedziałkowej sesji w dniu 9 listopada.

Range na USDJPY

USDJPY H2

Mniej od połowy listopada rynku kształtuje obecny range wahań. Kluczowym wsparcie dla notowań jest poziom cenowy 103,65. Wskazana strefa popytowa była już kilkukrotnie testowana, a zaangażowanie kupujących na tym obszarze było wyjątkowo duże. Poziom oporu został ustanowiony na wysokości mierzenia 50%. Na początku bieżącego tygodni notowania potwierdziły poziom cenowy 104,65 i wróciły do kanału bocznego.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.