Czy to pora zwrotu na GBPUSD?

0 53

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały przedział wahań o rozpiętości około 550 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od szerokiej korekty spadkowej, do której ustosunkuje się w dalszej części analizy. Początek listopada to moment, gdy na wykresie znowu zaczęli dominować kupujący. W zasadzie przez cały miesiąc brytyjski funt systematycznie zyskuje na wartości w stosunku do amerykańskiego dolara.

Wspinaczka na GBPUSD

GBPUSD H4

W obecnym tygodniu rynek ma problem z dynamiczną kontynuacją wzrostów. Notowania wpadły w konsolidację, której zakres stopniowo zawęża się. Jest to bowiem uzależnione od lokalnej linii trendu wzrostowego, która wskazuje nam oczekiwaną dynamikę w kierunku północnym.

Warto odnieść się też do okrągłego poziomu cenowego (1,3400), gdzie ukształtowała nam się lokalna zapora podażowa. W dalszym ciągu szerokim targetem dla kupujących pozostaje poziom cenowy 1,3460. W przypadku wygenerowania większej korekty spadkowej, przygotowane mamy układy z pomiarami OneToOne.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.